chov1

Úskalí nově vytvořeného zahradního jezírka (filtrace a kvalita vody)

20.04.2018

Jaro máme za dveřmi, za pár týdnů se začne probouzet život v našich okrasných zahradách a mnozí z Vás letos poprvé spustí svá nově vybudovaná zahradní jezírka do provozu. Znovu se musím vrátit k již několikrát diskutovaném tématu a to na dotazy, ohledně nově zřízených zahradních jezírek, filtrace a kvality jezírkové vody po spuštění.

Majitele čerstvě pořízeného zahradního jezírka musím upozornit, že správné rozběhnutí filtrace není jako pořídit si zcela nový automobil, který ihned po nastartování svého majitele spolehlivě doveze na předem určené místo a poskytne mu veškerý komfort, jaký nový automobil nabízí.

Se zahradním jezírkem je to trošku jinak. Zainvestujete finanční prostředky za jezírko, filtrační technologii. Napustíte vodu, zapojíte filtraci, nakoupíte ryby ,rostliny. Za pár týdnů hledáte pomoc, kde se dá, protože se Vám začne kazit voda, ryby onemocní případně uhynou. Tento případ se stává u nových nadšenců jezírkových ryb s nedostatečnými znalostmi a hlavně malou trpělivostí. Zahradní jezírko je vodní biotop, který se pomocí filtrační technologie, čerpadla prokysličení musí teprve ve vodním prostředí jezírka vytvořit. Proces tvoření nazýváme nastartování biologické rovnováhy v jezírku a filtraci, kde se musí namnožit užitečné bakterie, které pomůžou biologickou rovnováhu udržet. Než začne filtrace správně fungovat po biologické stránce trvá to i několik měsíců. Existují na trhu řady prostředků pro biologické nastartování, které urychlí proces nastartování již na 6-8 týdnů. To ale neznamená, že po této době jede filtrace na 100%. Bakterie musíme zpočátku doplňovat, hýčkat a dát jim čas a prostor k jejich namnožení ve filtračním médiu. Namnožení filtračních bakterií je možné pouze za těchto předpokladů: kvalitní voda s neutrálním PH bez dusičnanů a dusitanů, dostatečnou teplotou vody a správným prokysličením. V neposlední řadě nesmějí chybět ve vodním prostředí zahradního jezírka Koi kapři, kteří svým vyměšováním úspěšně pomohou proces užitečných kolonií bakterií namnožit.

Technika krmení okrasných ryb, které umístíme do nového jezírka musí být v prvopočátku málo intenzivní – maximálně 2x do týdne v malé dávce. Krmí se jen lehce stravitelnými krmivy s co nejmenším obsahem popelovin a bílkovin!!! Zde platí pravidlo hladná ryba = zdravá ryba!!! Tento proces krmení je potřeba dodržovat minimálně 6-8 týdnů než biologická část filtrace stačí odbourat odpadní látky z ryb. Pokud způsob krmení nedodržíte pravděpodobně dojde k tomu co jsem již psal na začátku tohoto článku – jezírková voda se začne kazit, jelikož filtrace nebude stačit odbourávat odpadní látky a okrasné ryby s největší pravděpodobností onemocní případně uhynou. Celý proces pak můžete opakovat znova od začátku. Krmit intenzivněji můžete začít nejdříve, až bude filtrace dostatečně nastartována a zvládne odstranit škodlivé látky z jezírka. Zásadou je pravidelně kontrolovat kvalitu vody, hlavně v prvních měsících po spuštění jezírka. Jak dojde k překrmení a zborcení biologické části filtrace, nastává problém s kvalitou jezírkové vody a ohrožení kvality života nově zakoupených okrasných Koi kaprů.

Sebelepší filtrace ihned nezajistí optimální podmínky pro chov okrasných Koi kaprů a čistou kvalitní jezírkovou vodu, pokud filtračním médiím nedáte dostatečnou plochu k jejímu osídlení a dostatečně dlouhý čas až několik měsíců. Proces nastartování filtrace nelze urychlit ze dne na den. Dejte filtračním bakteriím čas k jejich namnožení a teprve potom si můžete užít čistou průzračnou vodu v zahradním jezírku a také dopřát okrasným rybám dostatek plnohodnotného krmení a kvalitního růstu. Proces nastartování jezírka a filtrace není tak složitý jak zpočátku vypadá, jen stačí dodržet základní pokyny chovatele případně se řídit odbornou literaturou, kde jsou tyto informace odborně vysvětleny. Mou snahou bylo popsat problematiku filtrace a kvality vody co nejsrozumitelněji pro každého začínajícího chovatele jezírkových ryb.