Kdy koupit?

Voda v jezírku dosáhne teploty 16°C a více. Nabídka všech Koi kaprů začíná v březnu a končí koncem září.

Balení

Zabalení je zajištěno pomocí transportních igelitových sáčků, dle velikosti ryb, které jsou plněny kyslíkem.

Převoz

Převoz si kupující zprostřekovává sám.Maximlaní doba převozu po zabalení ryb sáčků je maximálně 7 hodin.

Vybalení

Transportní sáček vložíme do jezírka. Při sjednocení teploty smicháme s jezírkovou vodu v sáčku v poměru 1:1.